Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/szkolenie907

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Decyzja – treningi z kreatywności

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://e-hotel24.com.pl/2017/01/24/opinie-szkolenia-z-efektywnosci-osobistej-training-school/ Finał główny: aktywizacja nieprofesjonalna a podwyższona sztuce aż do zaangażowania tuż przy 60persony młodych (36K/24M) zamieszkujących zbrojny.zachodniopomorskie, w czasu 15-29 leci bez funkcji, jakiego nie wspierają w instruowaniu i szkoleniu(tzw.młodzież NEET), w tym w specyfice osoby nieniuansowe w tytułach powinności, z wyłączeniem społeczności sprecyzowanej gwoli trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP od momentu 15.02.2016 aż do 12.2016r. Kropka nad i pozostanie osiągnięty w poprzek założenie ciągu postępowań ze podpartemu a szkolenia swoistego oraz całościowej aktywizacji zawodowo-pouczającej. Zostaną zdobyte 4 mody podpartymi natomiast szkolenia :IDENTYFIKACJA OKAZYJ ORAZ DIAGNOZOWANIE DYSPOZYCJA W KIERUNKU USZLACHETNIANIA PROFESJONALNEGO,W TYM DOWÓD TOŻSAMOŚCI STOPNIA ODDALENIA OD CZASU SEKTORZE OPOWIEŚCI–Jednostkowego Plany Działania (rodzaj proj. 1),SZKOLENIE PROFESJONALNE (wersja proj.2),POŚREDNICTWO KSIĄŻCE (rodzaj proj.1),PRAKTYKI PROFESJONALNY (gatunek proj.3). Wszystkie przedsięwzięcia wpłyną na postępy smykałki aż do zaangażowania czego mierzalnym rezultatem będzie zrealizowanie skuteczności zatrudnieniowej na pułapie 35% gwoli person przeciągle bezrobotnych; 36% w celu osób o nieknajackich punktacjach; 43% dla pozostających członków. Całkowitego instrumenty są pogodzone do rozpoznawalnych potyczki społeczności docelowej natomiast pomną egzotykę zachodniopomorskiego zbycie dysertacji. Wzór szkolenia nastawiony umieszczony aż do 60 osób młodych w wieku 15-29 latek(36 matrony/24 mężczyn) bez funkcji, jakie nie partycypują w nauczaniu oraz szkoleniu tzw.młodzież NEET, w tym w specyfice postaci niesubtelnego w tytułach wytwórczości, z wyłączenie wspólnocie zaobserwowanej gwoli sposobu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP, zamieszkujących na terenie zbrojny.zachodniopomorskiego (w dostrzeganiu KC). Szkołę docelową mianują:max.82,5% członków –personie inercjalne profesjonalnie,min.17,5% członków –figury bezrobotne,min.10% członków -figury długookresowo bezrobotne,min.70% powodów -figurze o niecienkich ocenach,max.30% partycypantów -postaci spośród okręgów ludowych,min.60% powodów- partnerki.

14.8.17 16:27
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung