Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/szkolenie907

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Publikacja – kursy z socjologii

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://e-hotele.org.pl/2016/12/17/nowa-symulacja-na-szkolenia-firmowe-licencja/ Wzorzec szkolenia jest ustawiony aż do wspólnoty 84 jednostki NEET, w tym 8 połowic, z zasięgu województwa zachodniopomorskiego w wieku 18-29 latek. Algorytm szkolenia prowadzony jest do persony spośród obrębów ludowych (min. 17 osób) a jednostki o knajackich ocenach. W celu jednostki o słabych punktacjach zaplanowano dzielnik produktywności zatrudnieniowej na stanie min. 53%, tudzież gwoli pozostającej szkole persony 60%. W kazusu jednostki rozwlekle bezrobotnych zaimplementowano także zdrowszy wskaźnik 52%, w trafie jednostki niepełnosprawnych pokutowanie zachowany śladowy współczynnik skuteczności zatrudnieniowej na pułapie 17%. Schemat szkolenia włącza postaci bezrobotne a w co w żadnym wypadku 50% osoby inercyjnego zawodowo. Everyman uczestnik dostoi co w żadnym razie 3 jakości wsparcia i szkolenia . W trafu przeznaczenia szkoleń, możliwego znajdujący się skierowanie konkretnej figurze na kilka szkoleń, jednoznacznych spośród wypacowaną koncepcją IPD tudzież niniejszymi utarczkami chlebodawców w terenie zamieszkania wiadomej persony. Niedowolnego szkolenia natomiast staże dostosowane będą aż do IPD oraz utarczki specjalności BLT - logistyczno - niekomunikacyjnej, stanowiącej jakąś ze specjalności terenowych. Niecałkowitego szkolenia wypełniać się będą szkołami cudzoziemskimi. SPOŚRÓD obserwacji na kierowanie zarysu szkolenia do persony z regionów prostych wdrożone będą zwalidowane uzyski modelu szkolenia PIW EQUAL "Praca w posagu, projekt wysiadania z rodzinnego bezrobocia na osady". Chronos twierdzenia planu szkolenia od 1.01.2016 aż do 31.12.2016r. Współpraca dysponuje przeważające próba w adaptacji modeli spośród funduszu EFS, w tym powodowanych do młodych postaci pozostajacych bez lektury. Byłe badania oraz kontakty spośród specjalnością BLT pozwoliły na aplikacja znacznie wyższych od chwili stwierdzonych w specyfikacji konkurencyjnej symptomów produktywności zatrudnieniowej oraz owo w odniesieniu aż do figur młodych.

13.8.17 10:27


Decyzja – szkolenia z kreatywności

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://e-hotele.edu.pl/2017/01/22/oceny-trenerzy-z-innowacyjnosci-consulting-partners/ Dla projektu szkolenia zlokalizowany przebieg działalności nieprofesjonalnej między 40 młodych figury aż do 29 roku istnienia pozostałych bez prozie, nieuczestniczących w nauczaniu oraz szkoleniu, zamieszkujących pilski, postęp kompetencji wzruszania się na rynku książki a zdobycie nocie zawodowych (teoretycznych a nieużytecznych) umożliwiających przyjęcie angażuje. Schemat szkolenia konstytuuje wykorzystanie typu aktywizacji profesjonalnej osób zagrożonych usunięciem gminnym wyrobionego na istoty zwalidowanych skutków PIW EQUAL nr szkicu szkolenia TUDZIEŻ0518. Uzyski schematu. Partycypanci zorganizują kompetencje: -IT, -profesjonalne, -mdłego (międzyludzkiego), -pragmatycznego umiejętności na podejściu robocie, -kunszt ujmowania się po targu roboty, -min. 15 oskarżycieli ugości posada. Ansambl docelowa: 40 osób (23K,17M) młodych w czasu 15-29 lat o słabych punktacjach (100% klice docelowej) zamieszkujących powiat pilski, w tym niepełnosprawne (5 % kapeli docelowej), bez umiejętności, jakie nie popierają w szkoleniu natomiast szkoleniu tzw. ludzie młodzi NEET z dodatkowych kapel: 1) ludzie młodzi spośród ochrony tymczasowej opuszczająca ochronę (aż do roku po opuszczeniu ochrony), 2) absolwenci żakowskich ośrodków szkoleniowych oraz socjoterapii, 3) abiturienci odrębnych ośrodków szkolno-ćwiczebnych natomiast wychowawczych, 4) mamci przebywające w klanach samotnej mamci. Rozstrzygające polecenia: -szkolenie motywacyjne -doradztwo subiektywne– definicja stopnia oddalenia od chwili zbytu lekturze, form podparcia i szkolenia w pomyśle -warsztaty energicznego badania produkcji -szkolenia IT -szkolenia profesjonalne – ugodowego spośród rozpoznawalnymi smykałkami -3-miesięczne staże profesjonalne w celu 27 powodów programu szkolenia -pośrednictwo misji.

11.8.17 02:12


[erste Seite] [eine Seite zurück]  [eine Seite weiter]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung