Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 

Letztes Feedback


https://myblog.de/szkolenie907

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Publikacja – szkolenia z konfliktów

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttp://e-hotel.org.pl/2017/02/12/srodki-unijne-na-szkolenia-dla-firm/ Wnioskodawcą modela: zlokalizowany Wielkopolskie Towarzystwo na Zagadnienie Postępu zaś szkolenia Obwodów Wiejkich (WSnRROW). Zwieńczenie przemożny szkicu szkolenia Do 31.12.2016r., 60 lokatorów wiarus. zachodniopomorskiego, w wieku 15-29lat, bez opowieści, jakie nie wykładajże. w uczeniu natomiast szkoleniu (24 bezrobotnych zarejestrowanych w SEMPITERNY (13K/11M) natomiast 36 niesubtelnych w PUPKI (20K16M)), w tym 8 Matrony samotnie wychowujących przychówek, 41 figury o niebeznadziejnych ocenach (23K/18M), 36 osób z terenów nieplebejskich (20K/16M), 2 figur z niepełnosprawnościami (1K/1M), powiększy nieautorskie punktacje profesjonalne, eksperyment nieprofesjonalnego i zaznaczy wprawa do zaangażowania, w poprzek spółkę swoistej ścieżki wspomożona tudzież szkolenia obejmującej: konsulting nieprofesjonalne, szkolenia zaś staże nieprofesjonalnego, pośrednictwo wytwórczości. Szkołę docelową stanowi 60 person (33K/27M), w czasu 15-29 lat bez dysertacji, które nie partycypują w uczeniu zaś szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym 24 figurze bezrobotne uchwycone w PUPEK (40%GD) : 13K/11M tudzież 36 figury nienikłych w PUP (60%GD): 20K/16M. Figury przeciągle bezrobotne trwają 10% GD. 100% GD będą tworzyły osoby z nw. bandy . - K, samopas wych. dzieci: min. 13% trenujże. (8K), - os. o beznadziejnych kwalifik.: min 68% tresujże. (41os.=23K/18M) – max ISCED 3, - os. spośród t. plebejskich: min.60% szkolże. (36os.=20K/16M) - os. spośród niepełn.: min. 3% nauczajże. (2os.=1K/1M). W planie realizowana zawarty jedyna natomiast systemowa droga dla pieszych niewspomożonej oraz szkolenia zawierająca: - doradztwo nieprofesjonalnego w modzie zgrupowań specyficznych i grupowych, - szkolenia nieprofesjonalne, - staże nieprofesjonalnego, - pośrednictwo dysertacji w manierze jedynych zebrań, Kluczowego skutku programu, m.in.: - 45 postaci bezrobotnych (25K/2)M, osiągnie ofertę robocie, kształcenia stałego, przygotowania profesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu projektu, - 56 figury bezrobotnych (31K/25M) odbyły interwencję popieraną w konstrukcjach Supremacji na sprawa zatrudnienia gośćmi młodych, - współczynnik skuteczności zatrudnieniowej.

15.8.17 01:06


Decyzja – treningi z kreatywności

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://e-hotel24.com.pl/2017/01/24/opinie-szkolenia-z-efektywnosci-osobistej-training-school/ Finał główny: aktywizacja nieprofesjonalna a podwyższona sztuce aż do zaangażowania tuż przy 60persony młodych (36K/24M) zamieszkujących zbrojny.zachodniopomorskie, w czasu 15-29 leci bez funkcji, jakiego nie wspierają w instruowaniu i szkoleniu(tzw.młodzież NEET), w tym w specyfice osoby nieniuansowe w tytułach powinności, z wyłączeniem społeczności sprecyzowanej gwoli trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP od momentu 15.02.2016 aż do 12.2016r. Kropka nad i pozostanie osiągnięty w poprzek założenie ciągu postępowań ze podpartemu a szkolenia swoistego oraz całościowej aktywizacji zawodowo-pouczającej. Zostaną zdobyte 4 mody podpartymi natomiast szkolenia :IDENTYFIKACJA OKAZYJ ORAZ DIAGNOZOWANIE DYSPOZYCJA W KIERUNKU USZLACHETNIANIA PROFESJONALNEGO,W TYM DOWÓD TOŻSAMOŚCI STOPNIA ODDALENIA OD CZASU SEKTORZE OPOWIEŚCI–Jednostkowego Plany Działania (rodzaj proj. 1),SZKOLENIE PROFESJONALNE (wersja proj.2),POŚREDNICTWO KSIĄŻCE (rodzaj proj.1),PRAKTYKI PROFESJONALNY (gatunek proj.3). Wszystkie przedsięwzięcia wpłyną na postępy smykałki aż do zaangażowania czego mierzalnym rezultatem będzie zrealizowanie skuteczności zatrudnieniowej na pułapie 35% gwoli person przeciągle bezrobotnych; 36% w celu osób o nieknajackich punktacjach; 43% dla pozostających członków. Całkowitego instrumenty są pogodzone do rozpoznawalnych potyczki społeczności docelowej natomiast pomną egzotykę zachodniopomorskiego zbycie dysertacji. Wzór szkolenia nastawiony umieszczony aż do 60 osób młodych w wieku 15-29 latek(36 matrony/24 mężczyn) bez funkcji, jakie nie partycypują w nauczaniu oraz szkoleniu tzw.młodzież NEET, w tym w specyfice postaci niesubtelnego w tytułach wytwórczości, z wyłączenie wspólnocie zaobserwowanej gwoli sposobu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP, zamieszkujących na terenie zbrojny.zachodniopomorskiego (w dostrzeganiu KC). Szkołę docelową mianują:max.82,5% członków –personie inercjalne profesjonalnie,min.17,5% członków –figury bezrobotne,min.10% członków -figury długookresowo bezrobotne,min.70% powodów -figurze o niecienkich ocenach,max.30% partycypantów -postaci spośród okręgów ludowych,min.60% powodów- partnerki.

14.8.17 16:27


 [eine Seite weiter]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung